Foreningens værdier

Initiativ – Vi hylder initiativet!

Vi ønsker at skabe et positivt kultur i ØKSE hvor medlemmerne tager personlige initiativer til at igangsætte de aktiviteter de har en lyst og  en drivkraft til at udføre. Derfor lægger vi så mange opgaver, oplysninger og beslutninger ud til medlemmerne som muligt og hylder de initiativer der kommer.

Det er forrygende når andre ønsker at gøre noget for fællesskabet: sætte en træning op, invitere til fest, organisere kampe, sidde i bestyrelsen eller lave en hjemmeside. Det kan både være små eller store initiativer, kortsigtede eller langsigtede. Alle initiativer til at gøre noget for ØKSEs medlemmer er velkomne, så længe  initiativtageren har en drivkraft til at udføre det.

Og det skal stå alle frit for at tage initiativ!

Med initiativet som drivkraft sikrer vi, at ØKSE går i den retning som medlemmerne har lyst og energi til og det er den stærkeste motivationsfaktor for os.

At tage initiativ har i sig selv en stor værdi, uanset om initiativet bliver imødekommet eller ej.

Synes du ØKSE gør noget godt for dig, så tag et initiativ engang imellem og gør noget godt for ØKSE fællesskabet.

 

Fleksibilitet – Hvor der er græs må der spilles…!

ØKSE er et forum for fysiske lege og spil, hvor der må spilles lige så meget som medlemmerne vil. ØKSE er et økonomisk og organisatorisk fællesskab der muliggør regelmæssig aktivitet og alle ØKSEs materialer og banetider er fælleseje og står til fri afbenyttelse for medlemmerne.

For at støtte initiativerne bedst muligt skal foreningen have en fleksibel organisation der tilpasser sig de medlemmer der engagerer sig gennem opbakning af initiativer materielt og organisatorisk.

Samtidig fremlægger bestyrelsen på generalforsamlingen en række faste aktiviteter som bestyrelsen tager ansvar for at tilbyde medlemmerne. Disse opretholdes kun så længe medlemmerne bakker op om dem og det er frivilligt om man vil deltage i aktiviteterne, så længe man melder tydeligt ud.

Udover de faste aktiviteter står det ethvert medlem frit for at tage initiativ til andre eller flere aktiviteter og det er bestyrelsens ansvar at hjælpe nye aktiviteter i gang. Vores forening er startet som et fællesskab hvor alle har en stemme, men dermed også et ansvar. Vi løfter sammen og bakker hinanden op i den retning som fællesskabet dikterer.

OBS!

Det skal være fleksibelt at lege og spille i ØKSE. Men fleksibilitet betyder kun, at det er frivilligt hvad og hvornår man vil deltage og ikke at det er uforpligtende at melde sig til en aktivitet! Har man meldt sig til et event på FB forventes det, at man holder sit ord. Fællesskabet fleksibilitet er afhængig af den enkelte og det er almindelig sund fornuft i ØKSE.

 

Sportslige venskaber – What happens on the field, stays on the field!

ØKSE er konstitueret mellem venner og er vores sportslige udforskning af vores venskaber.

ØKSE er et aktivt venskab forstået på den måde, at vi lærer hinanden bedre at kende efter vi har svedt og kæmpet, tabt og vundet sammen. Denne tilgang: at vi lærer mere om hinanden (og os selv) gennem fysiske aktiviteter sammen er en vigtig opfattelse at have i baghovedet når vi ”går til stålet” på banen. Venskabet er altid vigtigere end sporten og derfor er det vigtigt at vi er åbne overfor den læring der ligger i at presse hinandens grænser i sporten.

Vi skal turde gå til stålet

Vi skal vise respekt for hinandens grænser, særligt når vi kommer til at træde over dem.

Vi skal bruge de sportslige konfrontationer konstruktivt i vores venskaber.

Det er også vigtigt at nye medlemmer bliver en del af vennegruppen.

Derfor hilser vi altid på de nye og møder dem imødekommende.

Derudover vægter vi selvfølgelig de sociale arrangementer. Flere af dem!